Monday, June 23, 2008


M. Night Shyamalan.* Director. Writer. Indebted to Mike Myers. Currently tends bar at "Sneakers' in Philadelphia.

6 comments:

Anonymous said...

He looks like Joan Jett.

Anonymous said...

He doesn't look like a woman, let alone a lesbian.

Anonymous said...

nbd, are you kidding? he is SUCH a girl.

look at that hair style, that necklace, those pursed lips.

he looks more like a woman than half the women out there.

you need to get out more often!

Anonymous said...

The Shyamalan twist to the story is that he actually IS an old lesbian.

Anonymous said...

No lesbian here folks ...just an exceedingly crappy, self-impressed director of Twilight Zone episodes

Thuong Nguyen said...

Thông tin cụ thể hơn, ông Đào Anh Tuấn, Tổng giám đốc công ty vận tải đường bộ cho biết, vận tải hàng hóa của đơn vị thue xe tai van chuyen hang hoa vẫn chưa đạt thành tựu tốt nhưng hành khách thời gian qua tăng khá tuyệt vời với mức hơn 10% so với năm 2016. khác biệt, doanh thu tăng rất cao, nhất là trong tháng 6 vừa qua tăng hơn 50%. Chúng tôi phải áp dụng nhiều giải pháp thuê xe tải chở hàng tại Hà Nội linh hoạt, trong đó ưu tiên tăng nhanh tàu chạy các chặng ngắn như: Sài Gòn - Phan Thiết, Sài Gòn - Nha Trang. Tháng 5 vừa qua, đưa vào khai thác tuyến thế hệ Nha Trang - Huế và đã đạt 70% hệ số khai thác”, ông Tuấn nói và cho biết, khác biệt, lần đầu tiên đường sắt xây dưng chính sách rét vé linh hoạt, khuyến mãi, giảm giá vé cộng đồng, công ty du lịch, cấu kết nâng chất lượng vệ sinh toa xe, tương tác với khách hàng thuê xe tải tại Bình Dương nhiều hơn. “Chính điều này đã hút lượng khách lớn quay trở lại với đường sắt, ông Tuấn lý giải.